Sidebar

26
ma, sept

Politiek & Maatschappij
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

077 Venlo Politiek Maatschappij - Om het jaar voert de gemeente een Stadspeiling uit. Hierin onderzoeken we hoe onze bewoners aankijken tegen actuele lokale onderwerpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leefbaarheid, zorg en welzijn, cultuur en sport en de gemeentelijke dienstverlening.

Belangrijkste conclusie is dat de algehele tevredenheid van onze inwoners gestegen is ten opzichte van 2017. Daarnaast blijkt uit de Veiligheidsmonitor dat mensen zich veiliger zijn gaan voelen.  

Eind 2019 vulden bijna 2.500 Venlonaren de vragenlijst in. De vragen gingen over verschillende onderwerpen. Belangrijkste uitkomst is dat de tevredenheid van onze inwoners, na een daling tussen 2015 en 2017, weer terug is op het niveau van 2015. In dit artikel geven we een samenvatting van de uitkomsten van de Stadspeiling en de Veiligheidsmonitor.

Vertrouwen in gemeentebestuur gestegen  

Het vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd, is na een daling in 2017 weer gestegen in 2019. Er zijn meer mensen die (heel) veel vertrouwen in het gemeentebestuur stellen (25%) dan mensen die er weinig tot geen vertrouwen in hebben (23%). Op wijkniveau is het vertrouwen van de inwoners het grootst in Blerick-Noord en TradePort.

Waardering van uitgaans- en cultuurgebied gestegen  
Inwoners van Venlo zijn sinds 2010 meer te spreken over de verschillende functies van het stadscentrum. Dit blijkt ook uit de meting van 2019.  Het cultuurgebied en het uitgaansgebied worden over de jaren heen beter beoordeeld. Deze functies zijn dit jaar voor het eerst de best beoordeelde functies met respectievelijk een 6,9 en een 7,0. 

Schoonhouden van openbare ruimte is een aandachtspunt
Het schoonhouden van de openbare ruimte is een aandachtspunt voor Venlo als gemeente, voor het stadscentrum, maar ook op buurtniveau. Ruim vier op de tien inwoners geven aan dat zij Venlo geen schone gemeente vinden.

Zorgdragen voor de toekomstige generaties als belangrijkste motief voor duurzaamheid
Bijna alle inwoners uit Venlo doen wel iets op het gebied van duurzaamheid, met name door afval te scheiden (98%) of het energieverbruik te beperken (90%). Het zorgdragen voor de toekomstige generaties is de belangrijkste motivatie voor inwoners om bezig te zijn met duurzaamheid, gevolgd door geld besparen en zorg voor behoud van de planeet. Voor degenen die weinig, niet of niet méér aan duurzaamheid doen, is de prijs van duurzame producten de meest genoemde belemmering. Ook gewoontegedrag speelt hierbij een rol.

Vrijwilligerswerk per vereniging vrijwel gelijk ten opzichte van 2017
Over het algemeen is het aantal inwoners dat vrijwilligerswerk verricht voor verenigingen redelijk stabiel. Enkel het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk verricht voor een sportvereniging is iets gestegen ten opzichte van 2017.

Even veel rokers, iets meer overgewicht en minder inwoners bewegen voldoende
Het percentage Venlonaren dat niet rookt is in 2019 gelijk aan 2017 (14%). Verder zijn er iets meer inwoners met matig overgewicht (een stijging van 37% naar 40%). In totaal heeft 53% van de inwoners matig óf ernstig overgewicht, in 2017 was dit nog 50%.

Meer tolerantie voor homoseksualiteit
De algemene trend is dat de tolerantie voor niet-heteroseksuele uitingsvormen is toegenomen, wat aansluit op de landelijke ontwikkeling. Zo vinden minder mensen het aanstootgevend als twee mannen in het openbaar zoenen (34% nu tegen 29% in 2015). Dertien procent van de inwoners vindt seks tussen twee homoseksuele mannen walgelijk, dit is vergelijkbaar met 2015.
Veertien procent van alle inwoners heeft Roze Zaterdag bezocht.

Over de Stadspeiling
De gemeente Venlo onderzoekt sinds 1994 via de Stadspeiling hoe Venlonaren aankijken tegen actuele lokale vraagstukken op het terrein van leefbaarheid, zorg en welzijn, cultuur en sport, en gemeentelijke dienstverlening. De Stadspeiling wordt gebruikt voor het maken van nieuw beleid en het monitoren van de lopende programma’s en de ontwikkelingen in de wijken. De vragenlijst van 2019 is ingevuld door bijna 2.500 Venlonaren van 18 jaar en ouder. Dit komt neer op 29% respons.

Dit artikel is slechts een samenvatting van de meest interessante resultaten. Het complete rapport vindt u onderaan dit bericht.

Veiligheidsmonitor
Naast de Stadspeiling is er nog een onderzoek geweest, namelijk de Veiligheidsmonitor. Bij de Veiligheidsmonitor worden landelijke, regionale en lokale gegevens verzameld over criminaliteit, slachtofferschap en de sociale veiligheid van de inwoners.

De resultaten van 2019 zijn met de meting uit 2016 vergeleken, toen werd voor de laatste keer een specifiek veiligheidsonderzoek in Venlo uitgevoerd, naast het landelijk onderzoek.

Uit het onderzoek valt vooral op dat de inwoners positiever zijn over het functioneren van de gemeente en de mate waarin wij aandacht hebben voor de leefbaarheid en de bewoners in wijken en buurten.

Daarnaast zijn mensen zich veiliger gaan voelen, zowel in het algemeen als in de eigen woonwijk. Het rapportcijfer voor de veiligheid in de eigen buurt is dan ook gestegen van een 6,9 naar een 7,1. 

Afbeelding van glitterberry via Pixabay

Beheerders gezocht banner